Atık Yağ Arıtma Makinesi 500 Litre

Atık Yağ Arıtma Makinesi 500 Litre

 

Atık yağ rafineri tesisi 

Atık yağ geri dönüşüm tesisi kurulumu, konusunda yurt içi ve yurt dışında anahtar. teslim projeler Yürütmektedir. 

 

Avrupa, Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerinde istenilen kapasitede atık yağ geri dönüşüm tesisi kurulumu, montajı, dizaynı, elektrik tesisatı, borulama işçiliği, personel eğitimi, otomasyon, izolasyon, performans testlerinin yapılması ve devreye alınması işleminde anahtar teslim olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Tehlikeli atıklar arasında yer alan atık yağlar, ülkelerin yönetim planlarının önemli bir parçası olmuştur. Atık yağların çevre ve insan sağlığına zarar veren olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ve bu tehlikeli atık yağları mümkün olan en iyi teknolojilerle ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde kullanabilmek için atık yağ Arıtma Makinesi önemli bir role sahiptir.

 

Ülkeler, atık yağ yönetiminin temelini oluşturan madeni yağ tesisleri, geri kazanım ve bertaraf kuruluşları, atık yağ taşıyıcıları, kanun ve yönetmelikle belirlenen düzenlemelerle uyum içinde çalışmaları gerekmektedir. Atık motor yağ geri kazanım tesislerinin yönetiminde her aşamasında çevre ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra, tüm hizmetlerde güvenlik konularındaki duyarlılık en üst düzeyde tutularak, sürekli daha iyi bir hale getirilmeye çalışılmalıdır.

 

Atık yağ ve kullanılmış yağ geri dönüşüm tesisleri, kullanılmış yağı kaliteli baz yağına dönüştürmek için özel olarak tasarlanmıştır. Atık yağ tesisleri yalnızca yatırım olarak değil aynı zamanda çevresel açıdan da faydası olan ekonomik bir atık yağ yeniden rafine etme yöntemidir. Çeşitli birincil ayırma ve son işlem adımlarının kombinasyonunu mükemmelleştirmek için atık yağ geri dönüşüm tesislerinin ön uç ve arka uç sistemlerine dahil ettik.

 

Kullanılmış yağın uygun şekilde dehidrasyonunu ve ön işlemden geçirilmesini sağlar, böylece çatlamayan buharlaştırma ünitesinde çatlamayı önlemek için yüksek vakumla damıtılabilir.

 

Madeni Atık Yağ Geri Dönüşüm Tesisi Çalışma Prensibi

Atık yağlar yeniden kullanılabilmesi için yüksek ısılı ayrıştırma yöntemi ile atık yağlar baz yağlarına ve dizele dönüştürülür. Atık yağlara yüksek ısıda damıtma işlemi uygulanarak molekülleri parçalanır ve yeni bir yağ oluşur. Damıtma esnasıda atık sıvı haldeki yağ gaz haline dönüşür ve daha sonra soğutularak sıvı halde yoğunluklarına göre ayrıştırılarak nihai ürün elde edilir.

 

Elde edilen ürünler;

• Dizel

 

• İnce baz yağ

 

• Kalın baz yağ

 

• Fuel oil

 

Madeni atık yağlar 2 ayrı yöntem ile geri dönüştürülebilmektedir. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir.

 

Rafinasyon

 

Atık madeni yağların rafine edilerek ulusal veya uluslararası standartlara uygun baz yağ veya petrol ürünlerine dönüştürülmesi işlemlerine rafinasyon denir.

 

Rejenerasyon

Atık madeni yağlarda bulunan kirleticinin ve yabancı partiküllerin giderilerek uluslararası standartlar ve şartnamelere uygun orijinal yağ elde etme işlemine rejenerasyon denir.

 

Firmamız, atık yağ geri dönüşüm tesisi kurulumu, madeni atık yağ geri kazanım tesisi, atık motor yağı geri dönüşüm makinesi, mobil atık yağ geri dönüşüm makinesi, atık yağların geri kazanım tesisi, atık yağ arıtma makinesi, ve fabrikası kurulumunda anahtar teslim çözümler sunmaktadır.