Mobil Atık Yağ Arıtma Makinesi

Mobil Atık Yağ Arıtma Makinesi

Mobil Atık yağ rafineri tesisi 

Mobil Atık yağ arıtma makinesi, kullanım kolaylığı ve ekonomik tasarımlarımız farklı kapasitlerde üretimi yapılmakta.

 

Atık Yağ Yenileme İşlemi ve Makine Çalışma Şekli

●Atık yağ geri kazanım tesisilerinde temel olarak (motor yağ, hidrolik yağ, vites yağ, kesme yağ, karışık petrol yağları) bu tür yağlar kullanılmaktadır.

 

 ● Atık yağların yeniden kullanılabilmesi için yüksek ısılı piroliz koşulları altında atık yağların baz yağlarına ve dizele dönüştürülmesidir.

 

 ● Atık yağlar yüksek ısıda damıtma işlemi uygulanarak hidrokarbon molekülleri parçalanır ve yeni kombinasyon ile sıralanarak yeni bir yağ oluşturur.

 

Atık yağları damıtma işlemi esnasında atık sıvı yağ, gaz haline dönüşür ve daha sonra soğutma işleminden geçerek sıvı yağa dönüştürülür ve ihtiyaç talebine göre yoğunluklarına göre ayrılarak nihai ürün elde edilir.

 

● Rafine edilen yağ içerisinde oksidasyonu, kötü kokuyu ve rengi iyileştirme işleminde yağ içerisindeki kalıntı asfalt, nem, asit, karbon oksidasyonunu ortadan kaldırır.

Elde Edilen Ürünler;

 

● Dizel

● İnce Baz Yağ

● Kalın Baz Yağ

● Fuel Oil