Stoklama Tankları

Stoklama Tankları

Stoklama tankları kullanım alanları ve bazı özellikleri : Su ve yağ ve sıvı bazlı madde depolanması için tasarlanan tanklardır.. 

 

Çoğunlukla petrol endüstrisinde kullanılsa da başka sektörlerde de (gıda sanayi, gübre sanayi vb.) kullanılmaktadır.

 

Depolama tanklarının dizayn ve inşaatı uluslararası standartlar dikkate alınarak yapılır. Depolanan ürünler, genellikte petrol türevleri maddeler ya da petrol endüstrisinde kullanılan kimyasallardır.İstenilen kapasitede karbon çeliği, 304/304L kalite, 316/316L kalite imalatlar standartlara uygun şekilde yapılır.Düşük basınçlı tanklarAPI 620‘ye göre tasarlanan ve inşa edilen bu tankların maksimum çalışma basıncı 15lbf/in2 (103,4kPa)’dır.Atmosferik tanklarAPI 650‘ye göre tasarlanan ve inşa edilen bu tankların çalışma basıncı atmosfer basıncıyla (101,3kPa) aynıdır.Tasarımı için depolanan sıvının yoğunluk, buhar basıncı vb. özellikleri bilinmelidir.Tankların mekanik hesapları, coğrafi özelliklere de bağlıdır; temel için toprağın yapısı, devrilme emniyeti için rüzgâr kuvvetleri, deprem yüklerinin hesaplanması gibi unsurlar dikkate alınır.SınıflandırmaTanklar, çatı konstrüksiyonlarına göre sınıflandırılabilir:

 

Çatı tipine göre (kubbe çatılı, konik çatılı, şemsiye tipi çatılı)

 

Yüzer tavan tipine göre (içten yüzer tavanlı, dıştan yüzer tavanlı)

 

Özel tanklar (çift cidarlı, yeraltı tankları, yalıtımlı)

 

Bunun dışında depolanan madde cinsi, yalıtımlı olup ya da olmamasına veya çaplarına göre de sınıflandırmalar yapılabilir.Bu makaledeki bilgiler API 620 Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.